ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

“จ่ายเท่าไรให้คูณสอง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินสุทธิหลักหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน (ก่อนหักเงินบริจาค)” Air Jordan XIII 13 Kid

     หลังประเพณีออกพรรษา ช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นเทศกาลงานบุญทอดกฐิน เป็นประเพณีที่กำหนดให้มีการทอดกฐินเป็นระยะเวลา 1 เดือน ....

Adidas NMD R1

     โครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560 ครม. ให้ประชาชนเสียภาษีน้อยลง โดยเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในหลายรายการ ซึ่งจะทำให้คนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยลงในปีภาษี 2560 และสำหรับผู้ที่เงินเดือนไม่เกิน 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี โดยมีรายระเอียดดังนี้...

Nike

เป็นโอกาสดีของผู้ประกอบที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะทำการลงทุนในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติม ดัดแปลง หรือสร้างอาคารใหม่ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำค่าใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายได้อีก 1 เท่า[i] โดยผู้เขียนขอนำเสนอดังต่อไปนี้

ADIDAS

“สรรพากร” แนะร้านทองจดทะเบียนนิติบุคคล มั่นใจช่วยลดภาระด้านภาษีอากร ส่วนเรื่องระบบชำระภาษีของร้านทองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National E-payment คาดจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน ม.ค.60

adidas

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ 1 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่าย เป็นค่าจ้างงานด้านบัญชีแก่นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสาขาวิชาบัญชีจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Air Jordan XIV 14 Shoes

เห็นหัวข้อของผมแล้วอย่าเพิ่งตกอกตกใจไป ผมตั้งสมมุติฐานเอาไว้เฉยๆ ไม่ใช่นโยบายรัฐบาลแต่อย่างใด ตอนนี้ก็ทราบนโยบายรัฐบาลแล้วว่า ปีหน้า 2560 จะปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ และผู้ได้รับประโยชน์จะเป็นผู้มีเงินได้ 4,000,001-5,000,000 บาทต่อปีจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำลงจากเดิมหรือปัจจุบันเสียภาษีเสียภาษีในอัตรา 35% แต่ปีหน้า

Adidas Crazy BYW

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาษีที่ดินและ ที่อยู่อาศัยซึ่งขณะนี้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง พิจารณาอัตราที่จะจัดเก็บและได้ปรับลดลงมาครึ่งหนึ่งจากอัตราที่เสนอมาตั้งแต่แรก 

Nike Series

ครม.ไฟเขียวให้สำนักงานสลากฯ ตั้งงบปี 2559-2560 จ่ายหนี้ภาษีพนันหวยบนดิน หลังใช้เวลา 7 ปี

Vapormax

ปลอดเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวจีนกว่า 116 ล้านคน เดินทางออกไปยังต่างประเทศ นับเป็นอัตราเพิ่มขึ้นถึง 17% และมีการใช้จ่ายเงินในต่างประเทศมากกว่า 1 ล้านล้านหยวน

Nike

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากเดิมกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้ลงเป็นรายจ่ายได้เป็น 2 เท่า[1]

Predator 18 x Pogba FG

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 รัฐได้ออกพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 600) พ.ศ.2559 เพื่อขยายเวลาลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราสูงสุดลดลงจากเดิม 37% เป็น 35% ต่อไปอีก 1 ปี ซึ่งการปรับลดเดิมมีผลสิ้นสุดในปี 2558 แต่การออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลให้การลดอัตราภาษีใช้ได้ต่อไปถึงปี 2559    

Air Jordan 1

ษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ เป็นอีกฐานความผิด มีโทษจำคุก

Nike

จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าทุกวันนี้มีช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้คนในประเทศไทยมากมายขนาดไหน

Air Jordan IV 4 Retro Snake Skin

ภายหลังรัฐบาลเคยมีมาตรการทางด้านภาษีให้กับนักช็อปได้ซื้อสินค้าและสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2559 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังมีแนวคิดการออกมาตรการทางด้านภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าของชุมชน โดยการให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าของชุมชนหรือสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สามารถนำค่าใช้จ่ายเหล่านั้นมาหักลดหย่อนภาษีได้

Runners Alliance

กระทรวงการคลัง จ่อชง นายกฯ ไฟเขียวกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้ง ปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา เผย เป็นส่วนหนึ่งของการลดเหลื่อมล้ำทางสังคม ใช้พื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์

Zip Boots Designer Shoes