ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)

Air Jordan

สนช.เห็นชอบก.ม.เก็บภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% จากอัตราเดิมที่ 30% รมช.คลังยัน มาตรการนี้แม้กระทบจัดเก็บรายได้รัฐบาล แต่ช่วยกระตุ้นศก.และส่งเสริมการลงทุนประเทศ

Air Max 90 LTHR Suede

พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยมีทั้งสิ้น 9 มาตรา และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ซึ่งเหตุผลในการออก พ.ร.ก.นี้ระบุว่า เพื่อให้ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ

Basketball Shoes

พ.ร.บ.ภาษีผู้รับมรดก พ.ศ. 2558 เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้รับมรดกเกิน 100 ล้านบาท ต้องเสียภาษี โดยสามารถผ่อนได้ไม่เกิน 5 ปี 

Adidas Falcon

กรมสรรพากร ชี้ ศัลยกรรม ทำหน้า เสริมจมูกในโรงพยาบาลลดหย่อนภาษีไม่ได้ ต้องทำในสถานเสริมความงามที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้น 

M??czy?ni

จากการที่มีการออกกฎกระทางฉบับที่ 309 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม. 2558 เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล ที่เป็นรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาทางมรดกหรือจากการให้โดยเสน่หาและดอกเบี้ยที่ไม่ประสงค์ขอรับเงินคืนหรือไม่ขอเครดิตภาษีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

Saldos - Entrega gratuita

กระทรวงการคลังได้เสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณามาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 58 จำนวน 1 มาตรการ ได้แก่ มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในระหว่างวันที่ 25 -31 ธันวาคม 2558

Basketball Shoes

กรมสรรพากรแนะนำ 16 ข้อลดหย่อนภาษีที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ก่อนยื่นเสียภาษีรายได้ 2558 เพื่อลดภาระค่าจ่ายภาษี

Runners Alliance

กระแสที่มาแรงแซงโค้ง เกี่ยวกับการระบุรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน อาชีพลงในบัตรประชาชน ยิ่งเป็นประเด็นร้อนแรงให้หลายคนต่างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย

Adidas Yeezy

ภาษีสรรพสามิต คือภาษีประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย หรือสินค้าบั่นทอนสุภาพ โดยจุดในการรับความผิดที่จะต้องเสียภาษีนั้น อาจพิจารณาได้ด้วยกัน 4 จุด คือ

Nike Air Force 1

มาตรการตรวจสอบทางภาษี คือหนึ่งในกลไกสำคัญที่หลายประเทศนำมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างได้ผล แต่สำหรับประเทศไทย ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ค่อยมีการใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างจริงจังมากนัก

Nike Tiempo Legend

สรรพากร ชงปรับลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล จาก 3% เหลือ 2% เผย นโยบายปี 2559 ตั้งเป้าเก็บภาษี 1.895 ล้านล้านบาท ลั่นไม่เน้นรายได้แต่เน้นความสะดวกของผู้เสียภาษี พร้อมเตรียมนำระบบไอทีมาใช้

Nike Air Max 90 Women

“สรรพากร” เตรียมเสนอคลังลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นำค่าใช้จ่ายส่วนตัวปรับเพิ่มได้ จากที่ใช้ระบบเหมาจ่าย 6 หมื่นบาท ซึ่งใช้มาหลายปีแล้ว โดยจะเพิ่มเป็น 1.2 แสนบาท เพื่อให้สอดคล้องต่อภาวะค่าครองชีพปัจจุบัน ลั่นใช้มาตรการจูงใจคนรุ่นใหม่ทำลูกเพิ่ม หากมีเกิน 3 คน เอามาลดหย่อนได้ พร้อมระบุเตรียมชงมาตรการภาษีกระตุ้น 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต เพื่อเร่งรัดให้ขยายการลงทุน และลงทุนใหม่เพิ่มเติม

Air Max 90 LTHR Suede

มนุษย์เงินเดือนเตรียมเฮดัง ๆ คลังเผยข่าวดี จ่อลดภาษีบุคคลธรรมดา หวังจูงใจคนเข้าระบบภาษีมากขึ้น เล็งทำอีเพลย์เม้นท์ ซื้อ-ขาย 20 บาทก็ต้องเข้าระบบ พุ่งเป้าเป็นประเทศที่ 2 ที่ไม่ใช้เงินสดซื้อของ

Air Jordan

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอนมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยเห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก 1 ปี

Adidas

คนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ อย่าลืมเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ของบริษัททัวร์และโรงแรมมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2558 ได้คนละ 15,000 บาท

NIKE

ก่อนที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะสิ้นสุดวาระลง หลังมีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อ 6 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา สปช.ได้รวบรวมข้อเสนอด้านการ "ปฏิรูปภาษี" ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับหลักการ และ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี มีนโยบายจะนำข้อเสนอเหล่านั้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งระบบ

Zip Boots Designer Shoes

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ได้มีโอกาสฟังท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบและอนุมัติ มาตรฐานการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบางกรณี ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการขออนุมัติ

Air Jordan 89 Shoes